/  3
عنوان : " كمیته بحران بیمارستان ابوذر اهواز برای مدیریت بحران احتمالی سیلاب تشكیل شد"
کد خبر : ۷۶۳۵۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ 
ساعت : ۸:۵۹:۵۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

" کمیته بحران بیمارستان ابوذر اهواز برای مدیریت بحران احتمالی سیلاب تشکیل شد"

 

به گزارش روابط عمومی مرکز طبی کودکان ابوذر اهواز، پیرو تشکیل جلسات قبلی بحران، کمیته دیگری در تاریخ 19فروردین ماه 98 با توجه به بروز بحران در سطح شهر اهواز با حضور دکتر مهران حکیم زاده رئیس بیمارستان، علیرضا فضل اله پور مدیر داخلی بیمارستان، اعضای تیم مدیریت بحران و تمامی مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان تشکیل شد.

کمیته بحران بیمارستان کودکان ابوذر اهواز این بار با هدف ساماندهی فعالیت ها بمنظور ایجاد و افزایش ظرفیت در بیمارستان برای پذیرش آسیب دیدگان احتمالی سیلاب در اهواز و پشتیبانی از دیگر بیمارستانها تشکیل شد.

دکتر مهران حکیم زاده رئیس بیمارستان کودکان ابوذر اهواز ضمن اشاره به شرایط بحرانی ایجاد شده در کل سطح خوزستان و شهر اهواز، نسبت به واکنش سریع و مناسب از سوی پرسنل بویژه اعضای تیم مدیرت بحران بیمارستان بسیار تأکید کرد و گفت: با توجه به محل قرارگیری بیمارستان ابوذر و تعیین آن بعنوان بیمارستان معین، ممکن است این بیمارستان در حالت بار مضاعف پذیرش قرار گیرد بنابراین باید آمادگی لازم برای پذیرش انبوه بیماران و ارائه خدمات مطلوب به آنها مدنظر گرفته شود.

 

    

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان ابوذر اهواز می باشد.

V5.1.0.0