/  4
عنوان : "دوره آموزشی تكریم ارباب رجوع و میز خدمت در مركز آموزشی درمانی كودكان ابوذر اهواز برگزار شد"
کد خبر : ۷۷۳۳۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ 
ساعت : ۱۲:۳۵:۱۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 "دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع و میز خدمت در مرکز آموزشی درمانی کودکان ابوذر اهواز برگزار شد"

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان ابوذر اهواز، از آنجا که تکریم و جلب رضایت ارباب  رجوع یکی از مباحث مهم در دستگاههای دولتی است و احترام به ارباب رجوع و به دست آوردن رضایتمندی مراجعین هدف نهایی تکریم ارباب رجوع می باشد در همین راستا دوره آموزشی یک روزه تکریم ارباب رجوع و میزخدمت در تاریخ 11تیرماه 1398 برای تمامی کارکنان بیمارستان توسط سید عبدالرسول جلالی مسئول حراست بیمارستان در محل سالن اجتماعات بیمارستان برگزار شد.

سید عبدالرسول جلالی مدرس این دوره آموز شی، ضمن بیان مبانی تکریم ارباب رجوع، بر  رعایت حقوق مراجعین و نحوه برخورد با ارباب رجوع تأکید کرد و گفت: هدف از اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، رعایت حقوق شهروندان و حفظ کرامت انسانی و جلب رضایت آنها
می باشد که برای عملی شدن این مهم در بیمارستان، میزخدمت برای تسهیل کار ارباب رجوع ایجاد شده است.

وی در ادامه گفت: میزخدمت نماد عملی تکریم ارباب رجوع و گامی بسوی تحول در تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی است، هدف از ایجاد آن در دستگاههای اجرایی، جلوگیری از فساد اداری و سرگردانی مردم در ادارات و سازمان ها می باشد. 


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان ابوذر اهواز می باشد.

V5.1.0.0