/  4
عنوان : "بازدید از میزخدمت مركز آموزشی درمانی كودكان ابوذر اهواز"
کد خبر : ۷۸۶۹۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ 
ساعت : ۱۴:۳۸:۳۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 "بازدید از میزخدمت مرکز آموزشی درمانی کودکان ابوذر اهواز"

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی کودکان ابوذر اهواز، در بازدید از روند اجرای میزخدمت بیمارستان کودکان ابوذر که توسط مرجان مموئی مسئول میزخدمت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به همراه نوشین زرگری و سیدمجید موسوی کارشناسان میزخدمت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در تاریخ 13مردادماه1398مورد ارزیابی قرار گرفت مواردی از جمله فرم های سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات بیمارستان، نحوه استقرار فضای فیزیکی میزخدمت، وجود تابلوهای عنوان میزخدمت در ایستگاه پرستاری بخش ها و ارزیابی پیشرفت اجرای دستورالعمل میزخدمت بررسی و در مواردی راه حل های اصلاحی ارائه نمودند.

در این بازدید که با هدف ارتقای کیفیت میزخدمت و پاسخگوئی به ارباب رجوع صورت گرفت،

مرجان مموئی مسئول میزخدمت دانشگاه به همراه افراد حاضر ضمن حضور در تمامی بخش ها و واحدهای بیمارستان، در محل استقرار میزخدمت در طبقه همکف بیمارستان نیز حضور یافتند و با چند نفر از مراجعین درخصوص نحوه تکمیل فرم نظرسنجی گفتگو و از میزان رضایت آنان نسبت به رعایت تکریم ارباب رجوع در بیمارستان سوال کردند.

در پایان بازخورد ارزیابی به رئیس بیمارستان ارائه شد.

 


کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان ابوذر اهواز می باشد.

V5.1.0.0