عنوان : مجهز نمودن بیمارستان ابوذر به دستگاه امحاء زباله
زير عنوان : مرکز پزشکی آموزشی درمانی کودکان ابوذر
کد خبر : ۱۰۹۶۰
تاريخ :
 ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ 
ساعت : ۱۱:۳۴:۴۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰در این بیمارستان روزانه حدود 500 کیلوگرم پسماند عفونی تولید می شود که پس از انتقال به اتاقک عفونی در دستگاه امحاء ، غیر عفونی و بی خطر شده و سپس دفع می گردد. این دستگاه از نوع اتوکلاو پیش خلاء می باشد که فرایند سترون سازی پسماند های عفونی بر اساس چرخش و تماس مستقیم بخار با پسماند صورت می گیرد .کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزشی درمانی بیمارستان ابوذر اهواز می باشد.

V5.1.0.0