شماره پیامکی رسیدگی به شکایات : 50004654000

  تلفن تماس مستقیم جهت رسیدگی به شکایات: 34454836

  تلفن مستقیم بیمارستان :34443051-5

  داخلی 125 در شیفت صبح

  داخلی 112 شیفت عصر


  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0