پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

   

  شماره پیامکی رسیدگی به شکایات : 50004654000

   

  تلفن تماس مستقیم جهت رسیدگی به شکایات: 06134490781

   

  تلفن مستقیم بیمارستان :06134443051-5

   

  داخلی : 287(شیفت صبح)

  داخلی :112 (شیفت عصر)

  آدرس سایت رسیدگی به شکایات بیمارستان

  فرآیند رسیدگی به شکایات.

  http://shekayat-abozar.ajums.ac.ir


  گروه دورانV5.5.2.0